Kevätkokous

Vantaan katutanssiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 13.6.2019 klo 19.15-21.00 studiolla (Liesitori 1, Isomyyrin kauppakeskuksen 2. krs).

Kokouksen asialista:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään, mitkä tanssilajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
12. Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Päätetään kokous

Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen.