Voguing

Voguing lyhyesti

Voguing on monipuolinen alakulttuuri – ei siis vain tanssilaji – joka on syntynyt New Yorkissa. Harlemin ballroom-skenestä Madonnan maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nostama Voguing on ottanut runsaasti vaikutteita muun muassa muotimaailmasta.

Voguing-tyylejä on useita (esim. old way, new way, femme) ja kullakin tyylillä on omat tyypilliset tekniikkansa ja liikekielensä.

Voguing-tunneilla keskitytään joko yhteen tyyliin tai tutustutaan eri tyyleihin. Kaikille Voguing-tyyleille on tyypillistä runsas käsitekniikoiden käyttö tanssissa, erilaiset poseeraukset ja erittäin itsevarma asenne.

Erityisen luonteensa vuoksi Voguingin harrastamista ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille. Mikäli alle 12-vuotiasta kiinnostaa Voguingin opettelu, asiasta kannattaa keskustella tunnin opettajan kanssa.

Voguingin historiasta

Voguing on lähtöisin Harlemin mustien ja latinoiden lgbtq-yhteisöstä aikakaudelta, jolloin vähemmistöjen edustajiin suhtauduttiin yleisesti syrjivästi. Arjen ollessa identiteettiä rajoittavaa, Vogue ballit olivat areenoita, joilla sai ilmaista itseään vapaasti ja juhlistaa omaa identiteettiä. Talot (house) olivat tiiviitä perheen kaltaisia yhteisöjä, joita johtivat talojen ”äidit” ja ”isät”. Talojen jäsenet, ”lapset”, saivat tätä kautta sellaista yhteisön tukea, jota he eivät välttämättä kotona saaneet. Monet saattoivat olla biologisen perheensä hyljeksimiä sukupuoli- tai seksuaali-identiteettinsä vuoksi. Talot kilpailivat toisiaan vastaan balleissa erilaisissa kategorioissa. Tanssillisten kategorioiden lisäksi tyypillisiä olivat kauneuteen ja muotiin liittyvät kategoriat. Kilpailtiin siitä, kenellä oli kauneimmat kasvot, kuka oli parhaiten pukeutunut tai kuka kantoi aitoja merkkituotteita tyylikkäimmin.

Kaikki tämä näkyy edelleen Voguing-maailmassa. Talot ovat nykyisin kansainvälisiä kollektiiveja ja kategoriat ovat kehittyneet entistä monipuolisemmiksi. Kuitenkin tämän historian vuoksi Voguingin harrastajien tulee olla herkkiä siinä, että kulttuurista omimista ei tapahdu, sillä onhan kyse alunperin alakulttuurista, joka on syntynyt nimenomaan tiettyjen vähemmistöryhmien voimaannuttamiseksi.

Voguingin historiaan liittyen on tehty joitakin dokumentteja, joiden katsomista suosittelemme kaikille lajista enemmän kiinnostuneille. Paris is Burning on varmasti näistä tunnetuin. Tämän lisäksi uusi TV-sarja Pose kuvaa Voguing-maailmaa melko todenmukaisesti.

Voguing-tyylit eli kategoriat

Voguingin kategorioita on oikeastaan loputon määrä. On erilaisia performance-kategorioita, muotikategorioita, kauneuskategorioita ja realness-kategorioita. Tyypillistä on myös kategorioden erittely sukupuoli-identifioitumisen mukaan ja Vogue balleissa törmääkin mm. alla oleviin määritteisiin kategorioiden yhteydessä:

 • OTA, open to all
 • FF, female figure
 • MF, male figure
 • FQ, fem queen
 • BQ, butch queen
 • Drag
 • Women’s

Old way / pop dip and spin

Old way on alkuperäinen tanssillinen Voguing-tyyli, jota voi kuvailla tarkaksi ja virtaavaksi. Old wayssa erilaisia teknisiä elementtejä ovat iskut (pops), dipit ja pyörähdykset. Linjakas käsityöskentely, marssit, lattiatyöskentely ja kevyen akrobaattiset poseeraukset ovat myös tyypillisiä.

New way

New wayn erikoisuus muihin kategorioihin verrattuna on erityisesti erilaisten notkeuselementtien käyttö. Muut tyylin peruselementit ovat käsi- (arm control) ja lattiatyöskentely (floor performance). Tyylikkyys, sulavuus ja tarkkuus (style, grace and precision) ovat new wayssa tavoiteltavat asiat. Lisäksi new way sallii kokeilevuutta – onhan koko kategoria syntynyt siitä, että tanssiin on haluttu tuoda uusia elementtejä.

Vogue fem

Vogue fem (tai femme) on tanssillinen kategoria, johon kuuluu viisi peruselementtiä: catwalk, duckwalk, hands performance, floor performance sekä spins & dips. Viime aikoina on puhuttu myös kuudennesta elementistä, hair. Tanssi voi olla todella vauhdikasta ja sisältää runsaasti temppuja tai vaihtoehtoisesti hyvin pehmeää ja naisellista.

Runway

Runway eli mallikävely on voguing-maailmassa suosittu ja näyttävä kategoria. Isommissa balleissa runway erotellaan European runway ja All American runway -alakategorioiksi, joissa kävelytekniikka on hieman erilainen. Runwayssa kävelytekniikan lisäksi asun merkitys korostuu – asu täytyy kantaa oikein ja sen tulee olla teemanmukaisesti muodikas (ei naamiaisasu).

Muita kategorioita

 • best dressed
 • face
 • face with performance
 • body
 • bizarre
 • sex siren
 • drag queen
 • labels

Muita voguingiin liittyviä käsitteitä

 • Tens / chop: vogue balleissa kilpailu aloitetaan tens-kierroksella. Karsintakierroksella jokainen tanssija tulee siis yksittäin lavalle ja pyrkii vakuuttamaan tuomariston tanssien ja saamaan ”tensit”. Jos tuomariston kaikki jäsenet antavat tensit, tanssija pääsee jatkoon seuraavalle kierrokselle. Toinen vaihtoehto on ”chop” eli pudotus jatkosta.
 • LSS: esittelykierros. Ballissa joitakin tanssijoita saatetaan kutsua lavalle ennen varsinaista kilpailua esittäytymään tanssien.
 • Chanting / commentating: ballissa on aina kommentaattori (juontaja), joka pitää huolen tapahtuman etenemisestä. Kommentaattori esittelee kategoriat, kutsuu tanssijat lavalle, päättää tanssin keston ja tulkitsee tuomariston päätökset yleisölle. Lisäksi kommentaattori voi ”chantata” tanssin aikana. Chanttaaminen kuulostaa hieman räppäämiseltä, vaikka usein chanttaus voi olla myös merkityksettömiä äänteitä tai toisaalta myös tanssijoiden ohjeistamista musiikin rytmiin.
 • Legend / Icon: ballroom-kentällä ansioituneet henkilöt voivat ansaita legendan tai ikonin statuksen. Tämä vaatii usein vuosien tai jopa vuosikymmenien kovaa työtä ja poikkeuksellista menestystä kilpailuissa.
 • Kiki: voguing-kentällä puhutaan varsinaisen vogue-kentän lisäksi ns. kiki-kentästä. Alunperin kiki ballit järjestettiin nuorille, jotka eivät vielä päässeet ikärajallisiin tapahtumiin, jotta he saivat harjoitella kilpailemista ennen varsinaisille kilpailuareenoille siirtymistä. Nykyisin kiki-kenttä on todella laaja ja sen erottelu varsinaisesta kentästä on haastavaa.