Janna Loukas

Janna3Janna on tanssitaitelija ja tanssinopettaja. Tällä hetkellä Janna keskittyy kehittämään omaa taiteilijuuttaan mutta ajattelee tanssinopetuksen olevan tärkeä tapa tutkia ja reflektoida taiteeseen liittyviä kysymyksiä.

Jannan tunneilla keskitytään oman kehon liikkeen tutkimiseen annetun ja vapaan liikemateriaalin avulla. Oppilailtaan Janna toivoo avointa ja tutkivaa, kyseenalaistavaa ja keskustelevaa asennetta tanssin opiskeluun.

Tanssinopettajaksi Janna on valmistunut Savonia-ammattikorkeakoulusta keväällä 2016. Tällä hetkellä hän opiskelee tanssijantaiteen maisteriohjelmassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Lukuvuonna 2017-2018 Janna ohjaa nykytanssin keskitason ryhmää ja vastaa Voca A ja B -ryhmien nykytanssin opetuksesta.