Hip hop

Hip hop on kehittynyt breikistä omaksi tanssilajikseen hip hop -musiikin kehittyessä 1970-luvulta alkaen. 90-luvulla suositut tanssiliikkeet (ns. party dances), kuten the Running Man, the Cabbage Patch ja monet muut, ovat vakiintuneet tanssilajin perusliikkeiksi, joita tunneilla harjoitellaan paljon. Näiden liikkeiden lisäksi hip hopin tekniikkaan kuuluvat mm. isolaatiot, erilaiset lattiatasossa tehtävät liikkeet sekä jossain määrin muidenkin tanssilajien liikkeet ja tekniikat. Tekniikan lisäksi hip hopissa tärkeitä osa-alueita ovat musikaalisuus ja groove.

Hip hop -tunneilla tehdään koreografian lisäksi monipuolisesti harjoitteita, joiden avulla opetellaan erilaisia grooveja, tekniikoita ja musikaalisuutta. Tunnista riippuen koreografian ja freestylen (improvisaatio) osuudet vaihtelevat ja jokaisella opettajalla on oma tanssityylinsä, joka vaikuttaa tunnilla tehtäviin koreografioihin.

Lasten hip hop -tunnit

tarjoavat perheen pienemmille tilaisuuden oman tanssitaidon kehittämiseen. Tunneilla liikutaan, tutustutaan uusiin kavereihin ja pidetään hauskaa. Hip hopin tekniikoita harjoitellaan leikin kautta ja lapsilähtöisesti. Kauden lopussa tanssijat pääsevät näyttämään taitonsa esittämällä tunneilla harjoitellun tanssiesityksen kauden päätösnäytöksessä. Tunneilla opittu tanssitaito mahdollistaa kilparyhmään siirtymisen tai tanssin ilosta voi nauttia puhtaasti harrastepohjalta.

Hip hop freestyle -tunneilla

tanssitaan paljon mutta koreografioita ei tehdä lainkaan. Freestyle tarkoittaa improvisaatiota ja pääpaino tunnilla onkin harjoituksissa, joiden avulla tanssijat voivat kehittää omaa tyyliään ja ilmaisuaan. Tunti sopii erityisesti tanssijoille, jotka hallitsevat jo hiphopin perusteet ja uskaltavat kokeilla omatoimisesti annettuja harjoitteita.

Hip hop koreografia

-tunnilla ei tehdä freestyle-harjoituksia lainkaan ja tekniikkaosiot sisällytetään koreografian opetukseen.

Lyrical hip hop

-tunnilla pääpaino on koreografioiden harjoittelussa, jotka rakentuvat vahvasti musiikin tarinaan ja tunnelmaan. Harjoitteita tehdään monipuolisesti mm. rytmiikkaan ja ilmaisuun liittyen.

Hip hop -sessari

Sunnuntain hiphop-sessari on VKTY-läisille avoin treenivuoro. Tunnilla ei ole opettajaa, vaan tanssijat treenaavat itsenäisesti tai yhdessä. Sessariin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, ja osallistuminen on ilmaista VKTY:n jäsenille.