Tukea harrastusmaksuihin

Taloudellista tukea harrastustoimintaan

On olemassa useita tahoja, joista yksityishenkilötkin voivat hakea taloudellista tukea omaan harrastukseensa. Kullakin säätiöllä tai järjestöllä on omat periaatteensa, joiden mukaan he myöntävät tukea, joten kannattaa perehtyä ohjeisiin huolella ennen hakemista.

Lisäksi myönnämme mahdollisuuden tullen VKTY:n sisäisiä (täysi- tai osittainen) vapaaoppilaspaikkoja. Näitä on mahdollista hakea usein joko elo-syyskuussa tai tammi-helmikuussa. Tiedotamme vapaaoppilashauista erikseen “Ajankohtaista” -osiossa.

Mikäli huomaat, että listasta puuttuu jokin vaihtoehto, voit vinkata meille tukimuodosta!

HopLop

Reippailija-stipendi

HopLopin Reippailija-stipendi myönnetään lapselle, joka luo positiivista energiaa omaan tiimiinsä. Hän kannustaa kavereitaan, toimii reilusti, tukee tiukoissakin tilanteissa ja puskee iloa ympärilleen! HopLop haluaa olla mukana tukemassa lasten ja nuorten liikuntaa, jossa kaikilla on kivaa.

Viikari-stipendi

HopLop Viikari-stipendi myönnetään koulun valitsemalle ekaluokkaiselle. Stipendillä annetaan tunnustusta oppilaalle, joka lähtee aina rohkeasti ja intoa puhkuen kokeilemaan uusia juttuja sekä huomioi kaverit reilun pelin hengessä. HopLop haluaa olla mukana tukemassa hyvän koulutien alkua.

Minela Säätiö

Minela Säätiön tehtävä on nuorten osallisuuden ja kehittymisen tukeminen. Avustuksia jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan.

Ragnar Ekbergin Säätiö

Ragnar Ekbergs Stiftelse – Ragnar Ekbergin Säätiö sr on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on sääntöjensä mukaan puutteessa olevien, turvattomien tai muutoin apua tarvitsevien lasten, nuorten ja ikääntyvien ihmisten avustaminen erityisesti tilanteissa, joissa suomalaisen yhteiskunnan antama apu on riittämätön. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tai tukee muuten taloudellisesti mainittuja tahoja, sekä myöntää avustuksia ja apurahoja muille yhteisöille tai säätiöille käytettäväksi lapsi-, nuoriso- tai vanhustyöhön, turvakoti- tai palvelutalotoimintaan sekä muuhun säätiön tarkoituksen mukaiseen kehitys-, tutkimus- tai muuhun yleishyödylliseen toimintaan.

Hope  – Yhdessä ja yhteisesti ry

Hope auttaa vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä, joissa asuu alle 18-vuotiaita lapsia. Lahjoitukset on saatu hyväsydämisiltä suomalaisilta, jotka tukevat toimintaamme. Vaikka suurin osa vaatteista, kengistä ja leluista on käytettyjä, ovat ne hyväkuntoisia ja ajanmukaisia. Tuemme myös lasten harrastustoimintaa ja toteutamme vapaa-ajan elämyksiä.

Tukilinja-säätiö

Tukilinjan apurahat on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka vaikeuttaa arjessa toimimista. Liikunta- tai aistivamman ohella tällaisen rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus.

Pelastakaa Lapset ry – Eväitä Elämälle -ohjelma

Harrastustukea myönnetään alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden harrastuksen jatkuminen tai sen aloittaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.

Tukikummit

Yksikään nuori ei saisi jäädä ilman mahdollisuutta harrastaa ja kokea merkityksellisyyttä. Jokainen meistä voi tarvita apua jossain vaiheessa elämää. Jos sinulla ei ole varaa harrastuksiin, älä jää yksin, vaan tartu tukeemme! Tukikummien kertaluontoisia avustuksia annetaan sellaisiin tarpeisiin ja kustannuksiin, joita ei saada katettua muualta.

Suomen Lions ry – Auta lasta, auta perhettä -aktiviteetti

Auta lasta, auta perhettä on palvelu- ja avustusaktiviteetti, jonka kohteena ovat esimerkiksi lapsiperheet, joilla on avuntarvetta.

Suomen Rotarypalvelu ry

Klubit myöntävät paikallisesti avustuksia yksilöille.

Valio Akatemia® ohjelma

Valio Akatemia® ohjelma jakaa stipendejä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin ja hyvinvointiin. Valio Akatemia® tukee kaikenlaista liikuntaa ja toimii terveellisten elämäntapojen puolestapuhujana.

Tukea myöntävät tahot