Tanssikoulun säännöt

Vantaan Katutanssiyhdistyksen tanssikoulun ja -tuntien säännöt

Säännöt on laadittu toiminnan selkeyttämiseksi, avoimuuden varmistamiseksi sekä kaikkien harrastajien viihtyvyyden turvaamiseksi. Näiden linjausten lisäksi voi vastuuvalmentaja tai ohjaaja määritellä omaa vastuualuettaan/-ryhmäänsä koskevia ”pelisääntöjä”. Erityisesti kilpa-, sekä valmennus- ja edustusryhmissä on tarpeellista sopia ryhmän sisäiset näitä sääntöjä täydentävät ohjeet. Jokaisen jäsenen ja harrastajan oletetaan noudattavan näitä sääntöjä. Hallitus käsittelee yhdessä asianosaisen kanssa kaiken sääntöjen vastaisen toiminnan ja sen seuraukset.

VKTY:n hallitus pidättää oikeuden sääntöjen muuttamiseen missä tahansa vaiheessa toimikautta. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan sekä www-sivuilla että jäsenkirjeillä. Säännöt tarkistetaan vuosittain.

1. Ilmoittautuminen

Yhdistyksen jäseneksi ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi (30 €). Avoimille tanssitunneille ilmoittautuminen tehdään lukukausittain (syys- ja kevätlukukausi). Kilpa- ja edustusryhmien ilmoittautuminen kattaa sekä syys- että kevätlukukauden. Kesän aikana pidettäville tunneille ilmoittaudutaan erikseen. Tuntikohtaiset osallistujakiintiöt riippuvat sekä tuntityypistä että paikasta. Tuntien osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja kilparyhmien jäsenet koetanssien kautta.

2. Tuntihinnat ja maksaminen

Tuntihinnat ja niiden määräytyminen päätetään lukukausittain ennen kunkin lukukauden alkua. Laskujärjestelmänä käytetään jäsenpalvelu-ohjelmistoa. Maksujen ajallaan hoitaminen varmistaa joustavan asioinnin ja tunneille osallistumisen. Jos maksujen suorittamisen suhteen tulee haasteita, tulee erillisen maksusuunnitelman laatimisesta olla viipymättä yhteydessä ryhmän vastuuvalmentajaan ja/tai toimistoon (toimisto(at)vantaankatutanssi.fi).

 • Tutustumistunti
  Harraste- ja tekniikkatuntien osalta VKTY:n tuntitarjontaan on mahdollista käydä tutustumassa veloituksetta yhden (1) kerran / tunti. Jos tulet samalle tunnille toisen kerran, katsotaan se ko. tuntikokonaisuuteen ilmoittautumiseksi. HUOM. Kauden alussa pyydämme ilmoittautumaan myös kokeilutunneille jäsenpalvelun kautta. Näin näemme kyseessä olevasta tunnista kiinnostuneiden määrän ja voimme siltä pohjalta käynnistää tunnin. Laskun saat vasta tutustumiskerran jälkeen, jos et peru ilmoittautumistasi toimistoon toimisto(at)vantaankatutanssi.fi.
 • Jäsenmaksu
  Koko lukuvuoden (kevät- ja syyskausi) kattava jäsenmaksu on 30 euroa. Jäsenmaksu laskutetaan erikseen. Jäseneksi liittymällä pääset nauttimaan VKTY:n tarjoamista tanssitunneista. Tanssitunneille osallistuminen edellyttää jäsenyyttä yksittäisiä kokeilu- ja kaveritunteja lukuun ottamatta.
 • Lukukausimaksu
  Harraste- /tekniikkatunneista lähetetään jäsenpalvelun kautta lukukausimaksu syksyn osalta syyskuussa ja kevään osalta tammikuussa – laskun eräpäivä on aikaisintaan kyseisen kuukauden viimeinen päivä. Kesken kauden ilmoittautuneille lähetetään lasku pian ilmoittautumisen jälkeen. Lukukausimaksun maksamalla tulee valitsemasi tunnin yksittäishinta halvemmaksi kuin kertamaksulla.
 • Kertamaksut
  VKTY:n harraste- ja tekniikkatunneille voi osallistua myös kertamaksulla (edellytyksenä on, että ko. tunnilla on tilaa). Kertamaksut laskutetaan minimissään 5 lipun sarjoin. Kertalippujen ostaminen edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä.
 • Workshopit
  Järjestämme erilaisia työpajoja niin vasta-alkajille, kokeneemmille harrastajille kuin ammattitanssijoille. Työpajojen ja tiiviiden opetuskokonaisuuksien hinnat riippuvat niiden pituudesta sekä ohjaajien määrästä. Workshopeille ilmoittautuminen tehdään sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Kunkin workshopin hinta ja maksuehdot kerrotaan erikseen.
 • Valmennus- /kilpa- ja edustusryhmät
  VKTY:n hallitus päättää ennen kunkin toimintavuoden alkua mitä valmennus-, kilpa- ja edustusryhmiä perustetaan. Valmennusryhmiin haetaan erillisen hakumenettelyn kautta (audition/koetanssi) tai toiminnanjohtajan/valmennuspäällikön muun hyväksi katsoman menettelyn kautta (alle 18-vuotiaiden kohdalla huoltajan suostumuksella). Ryhmään valittava tanssija sitoutuu ryhmään koko harjoittelukauden (syys- ja kevätlukukausi) ajaksi. Ottaessaan vastaan paikan ryhmässä tanssija sitoutuu myös ko. ryhmän harjoituksiin, kilpailuihin sekä niihin liittyviin maksuihin ja mahdollisiin varainhankintatoimiin. Ryhmille määritetään kauden alussa budjetit, joihin pyritään sisällyttämään kaikki kauden aikana koituvat kulut. Valmennusmaksut jaetaan tarvittaessa kahteen tai kolmeen lukukausikohtaiseen erään. Ryhmille tehdään ryhmäkohtaiset ohjeistukset tarvittaessa.

3. Kannattajajäsen

Perusjäsenyyden lisäksi yhdistyksen toiminnassa voi olla mukana kannattajajäsenenä. Kannattajajäsen voi omalla toiminnallaan ja panostuksellaan olla tukemassa joko haluamansa ryhmän tai koko yhdistyksen toimintaa. Ota yhteyttä osoitteeseen toimisto(at)vantaankatutanssi.fi kuullaksesi lisää kannatusjäsenyyden eri muodoista.

4. Perhealennus

VKTY:ssä on käytössä perhealennus, jonka piiriin kuuluvat kaikki samassa taloudessa asuvat tanssitunneille ilmoittautuneet perheenjäsenet. Alennus myönnetään toisesta ilmoittautuneesta perheenjäsenestä lähtien. Perhealennus koskee lukukausimaksuja ja sen suuruus määritellään lukukausittain. Perhealennus ei koske kertamaksuja, kilpailukuluja eikä jäsenmaksuja. Perhealennus huomioidaan automaattisesti laskutusjärjestelmässämme.

5. Peruutusehdot

Kaikki pysyvät peruutukset voi tehdä laittamalla viestiä toimistolle: toimisto(at)vantaankatutanssi.fi. Osallistumistaan ei voi perua suullisesti esim. tuntiohjaajalle tai tehdä sitä itse jäsenjärjestelmässä. Pelkkä tunnilta tai ryhmästä poisjääminen ei ole peruutus, jos osallistumista ei ole peruutettu ilmoittamalla siitä toimistolle. Kisaryhmien osalta yksittäisistä poissaoloista tulee ilmoittaa ryhmän valmentajalle hänen antamien ohjeidensa mukaisesti. Harrastetuntien yksittäisistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Yksittäinen poissaolo harraste-/tekniikkatunneilta oikeuttaa korvaustuntiin.

 • Kaikkia maksuja koskevat ilmoittautumis- ja peruutusehdot
  Ilmoittautuminen on sitova kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Ilmoittautuessaan jokainen hyväksyy, että lasku erääntyy maksettavaksi. Maksua ei palauteta, mikäli asiakas haluaa lopettaa tunnit kesken kauden.
  Ilmoittautumisen voi perua vain ennen kunkin laskun eräpäivää. Maksettu lasku katsotaan sitovaksi ilmoittautumiseksi ja sen jälkeiset peruutukset ja mahdolliset hyvitykset käsitellään vain lääkärintodistusta vastaan.
  Mikäli peruutusilmoitusta ei ole tehty ennen toisen tanssitunnin alkua, yhdistyksellä on oikeus periä asiakkaalta 20 % laskutuskauden hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen halutaan perua vasta kolmannen tanssitunnin jälkeen, yhdistyksellä on oikeus periä asiakkaalta 40 % laskutuskauden hinnasta.
  Neljännen tanssitunnin jälkeen laskutuskauden maksu erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan. Mahdollisen hyvityksen maksamiseksi, on asiakkaan toimitettava aiheeseen liittyvä lääkärintodistus.
 • Workshopit
  Workshopit ovat usein vierailevien opettajien pitämiä. Tähän liittyy näin ollen usein myös matkustukseen ja majoittamiseen liittyviä kuluja.
  Ilmoittautuminen workshopeille on sitova ja asiakas hyväksyy ilmoittautuessaan laskun maksamisen, vaikka ei osallistuisikaan.
  Palautukset ja hyvitykset ovat mahdollisia vain asiaankuuluvaa lääkärintodistusta vastaan.
 • Kisa- ja valmennusryhmät
  Palautukset ja hyvitykset kaikissa kilpa- ja valmennusryhmissä ovat mahdollisia vain asiaankuuluvaa lääkärintodistusta tai muuta perusteellista selvitystä (paikkakunnalta muuttaminen tms.) vastaan. Mikäli haluaa syystä tai toisesta lopettaa ryhmässä, tämä on laskutuksellisesti mahdollista lukukausittain (syys/kevät). Kisa- ja valmennusryhmien osalta lopettamisesta täytyy itse ilmoittaa sekä valmentajalle että toimistolle toimisto(at)vantaankatutanssi.fi.

6. Poissaolot

Harrastajaa koskevat linjaukset
Tunneille osallistuminen edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Kukin osallistuja vastaa omasta terveydentilastaan ja sen tulkitsemisesta tehdessään päätöstä tunnille osallistumisesta (alle 18-vuotiaan kohdalla hänen huoltajansa). Ohjaajilla on kuitenkin oikeus rajoittaa terveydellisistä syistä tanssijan osallistumista tunnille. Näissä tapauksissa VKTY ei ole velvollinen korvaamaan tunteja osallistujalle.

 • Poissaolot ilman lääkärintodistusta
  VKTY ei ole velvollinen hyvittämään asiakkaalle osallistumis-/tuntimaksuja, jotka ovat jääneet käyttämättä asiakkaasta itsestään johtuvista syistä, esim. sairastuminen, matka, koulukiireet ym. Poissaolon saa korvata toisella tanssitunnilla. Korvaustuntilomakkeita löytyy Studio VKTY:ltä ja korvaustunnille mentäessä tulee olla mukana täytetty tuntikorvauslomake.
 • Lääkärintodistukset
  Pitkäaikaisissa (yli neljä viikkoa) sairaustapauksissa tai loukkaantumisissa VKTY voi hyvittää lääkärintodistusta vastaan jo maksetut tanssitunnit. Alle neljän (4) viikon sairauspoissaoloja ei hyvitetä.
  Mikäli sairaus kestää yli neljä (4) viikkoa, lasketaan tuo ensimmäiset 4 viikkoa karenssiajaksi, jolta ajalta hyvityksiä ei suoriteta. Hyvitykset koskevat tuon neljän (4) viikon ylittävää sairauspoissaoloa.
  Kaikki hyvitykset käsitellään toiminnanjohtajan sekä puheenjohtajan/talousvastaavan toimesta.

VKTY:tä koskevat linjaukset
VKTY pyrkii varmistamaan poikkeustilanteissakin (kuten äkilliset sairastumiset) ohjaajaresurssin. VKTY voi kuitenkin ilman takaisinmaksuvelvoitetta perua tanssitunnin yhden kerran per ryhmä lukukaudessa, jos sijaista tai korvaavaa harjoittelutilaa ei ole pystytty järjestämään. Peruutuksista ilmoitamme sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Mikäli peruutuksia tulee kaksi tai useampi, on osallistujalla oikeus osallistua korvaavalle tunnille (1:1).

 • Ohjaajan pitkäaikainen poissaolo
  Mikäli ohjaajalla on pidempi poissaolo, on VKTY:llä oikeus vaihtaa opettajaa/sijaista kesken kauden. Tällä vaihdoksella ei ole vaikutusta maksun suuruuteen.
 • Tunnin tai ryhmän peruuntuminen
  Jotta tunti voidaan pitää, on jokaiselle tunnille määritelty minimiosallistujamäärä.
  Mikäli tunti ei toteudu ja se lopetetaan VKTY:n toimesta, ei asiakkaalta peritä maksua. VKTY ei vastaa kuitenkaan kolmannen osapuolen huolimattomuudesta, virheestä tai tapahtumasta aiheutuvista peruuntumisista (kuten koulun tilojen varausjärjestelmän virheistä tai muista meistä riippumattomista syistä).
  Mikäli tanssitunti joudutaan VKTY:n toimesta lopettamaan kesken kauden, peritään asiakkaalta maksu vain toteutuneista tunneista. Mikäli maksu on ulottunut ko. lopettamisajankohdan yli, hyvittää VKTY erotuksen asiakkaalle ensisijaisesti toisella tuntitarjonnalla tai erityistapauksissa rahallisena 1:1 hyvityksenä.
 • Pysyvä muutos lukujärjestykseen
  Mikäli tunnin ajankohtaa tai paikkaa muutetaan VKTY:n toimesta, asiakkaalla on oikeus lopettaa tunnilla. Asiakkaalta peritään maksu vain muutosta edeltäneistä tanssitunneista.
  Mikäli tunnin tanssilajia tai tuntikuvausta joudutaan vaihtamaan kesken kauden, asiakkaalla on oikeus lopettaa tanssitunnilla, jolloin asiakkaalta peritään maksu vain muutosta edeltäneistä tanssitunneista.

7. Vakuutukset

VKTY:llä on vastuuvakuutus, joka kattaa harjoittelupaikkoihin liittyvät mahdolliset vahingot. Harrastajalla itsellään tulee kuitenkin olla oma tanssiharrastuksen kattava tapaturmavakuutus. Tämä koskee erityisesti kilpa- sekä valmennusryhmiä (kilpaurheilua).

8. Harrastuspaikat

VKTY järjestää tunteja vuokratilassa sekä Vantaan kaupungin tiloissa, joita koskevat Vantaan kaupungin säännöt ja toimimme tiloissa sen mukaisesti. Harrastuspaikkojen yhteystiedot on kerrottu Internet-sivustolla.

9. Varusteet

Kullekin tanssitunnille tulee varustautua asianmukaisin varustein. Osa tunneista on erittäin fyysisiä, jolloin on syytä ottaa mukaan juomapullo ja mahdollisesti pyyhe. Lähtökohtaisesti asuna on hengittävä ja joustava asukokonaisuus. Vaatetuksessa on lajikohtaisia erityispiirteitä, joista voi tarvittaessa tiedustella ko. tunnin vastuuvalmentajalta. Viihtyvyyden ja turvallisuudenkin varmistamiseksi, tulee pitkien hiusten olla tarvittaessa sidottavissa. Sisäliikuntatiloissa saa käyttää vain siihen tarkoitukseen soveltuvia jalkineita. Korut on syytä ottaa pois tuntien ajaksi.

10. Taltiointien käyttölupa

VKTY käyttää opetuksessaan ja yleisestikin toiminnassaan taltiointia ja muuta dokumentointia. Tunneilla, esityksissä ja kilpailuissa otetut tallenteet ovat VKTY:n omaisuutta ja pidätämme näin olleen oikeuden käyttää kaikkea aineistoa toiminnassamme. Muiden kuin VKTY:n toimesta tapahtuva kuvaaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä, ellei muuta ole sovittu. Tanssijan tulee ilmoittaa kirjallisesti, mikäli ei suostu tunnilla otettujen omien kuviensa julkaisemiseen (huom. ei koske esityksissä/kilpailuissa otettuja kuvia). Jos esiintymisestä otettu kuva on julkaistu ja kuvassa esiintyvä tanssija haluaa itsestään julkaistun kuvan poistetuksi, tästä voi laittaa viestiä VKTY:n toimistolle. Kilpa- sekä valmennus- ja edustusryhmän jäsenyys edellyttää kuvauslupaa.

11. Ryhmien varainhankinta

Ryhmät voivat halutessaan toteuttaa varainhankintaa. Varainhankinnan keinojen tulee olla hallituksen hyväksymiä. Ryhmän varainhankinta kohdistetaan pääsääntöisesti ryhmän omiin kuluihin siten, että se kohdistuu tasaisesti ryhmän kaikkiin jäseniin. Varainhankinnan keinoja voivat olla mm. seuraavat:

 • Ryhmän esiintymiset
 • Kahvitukset eri tilaisuuksissa
 • Tuotemyyntikampanjat
 • Sponsorien ja yhteistyökumppanien hankinta (esitettävä hallitukselle ennen hyväksyntää)
 • Talkootyöt

12. Esiintyminen seuran edustajana

VKTY edellyttää kaikilta seuran jäseniltä ja edustajilta urheilullista, reilua ja kannustavaa käytöstä muita tanssijoita, seuroja sekä tanssikouluja kohtaan. Tämä koskee myös vapaa-ajalla esiintymistä seuran tai joukkueen asusteissa. Lisäksi VKTY tukee terveellisiä, turvallisia ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja, kuten savuttomuutta, päihteettömyyttä ja oman toiminnan ympäristövaikutusten minimointia sekä toivoo tämän näkyvän myös seuran edustajien käyttäytymisessä niin edustustilaisuuksissa kuin vapaa-ajallakin.