Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

Peruutukset

Kaikki kurssiperuutukset tulee tehdä laittamalla viestiä toimistolle: toimisto@vantaankatutanssi.fi.

Huom! Osallistumistaan ei voi perua suullisesti esim. tuntiohjaajalle tai tehdä sitä itse jäsenjärjestelmässä. Pelkkä tunnilta tai ryhmästä poisjääminen ei ole peruutus, jos osallistumista ei ole peruutettu ilmoittamalla siitä toimistolle.

Yksittäiset poissaolot

Harrasteryhmät

Harrastetuntien yksittäisistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa, mutta voit sen halutessasi tehdä myClubin ”tapahtumat”-osiossa. Kausimaksun maksaneilla yksittäinen poissaolo  harrastetunneilta oikeuttaa korvaustuntiin. Korvaustuntilomakkeita löytyy VKTY:n studion aulasta, ja korvaustunnille mentäessä tulee olla mukana täytetty tuntikorvauslomake. Tuntikorvauslomakkeen voit halutessasi myös tulostaa tästä.

Valmennusryhmät

Valmennusryhmien osalta yksittäisistä poissaoloista tulee ilmoittaa ryhmän valmentajalle hänen antamien ohjeidensa mukaisesti.

Ilmoittautumis- ja peruutusehdot

Kaikkia maksuja koskevat

Ilmoittautuminen on sitova kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Ilmoittautuessaan jokainen hyväksyy, että lasku erääntyy maksettavaksi. Maksua ei palauteta, mikäli asiakas haluaa lopettaa tunnit kesken kauden.
Ilmoittautumisen voi perua vain ennen kunkin laskun eräpäivää. Maksettu lasku katsotaan sitovaksi ilmoittautumiseksi, ja sen jälkeiset peruutukset ja mahdolliset hyvitykset käsitellään vain lääkärintodistusta vastaan.

Mikäli peruutusilmoitusta ei ole tehty ennen toisen tanssitunnin alkua, yhdistyksellä on oikeus periä asiakkaalta 20 % laskutuskauden hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen halutaan perua vasta kolmannen tanssitunnin jälkeen, yhdistyksellä on oikeus periä asiakkaalta 40 % laskutuskauden hinnasta.

Neljännen tanssitunnin jälkeen laskutuskauden maksu erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan. Mahdollisen hyvityksen maksamiseksi, on asiakkaan toimitettava aiheeseen liittyvä lääkärintodistus.

Workshopeja koskevat
Workshopit ovat usein vierailevien opettajien pitämiä. Tähän liittyy näin ollen usein myös matkustukseen ja majoittamiseen liittyviä kuluja.

Ilmoittautuminen workshopeille on sitova ja asiakas hyväksyy ilmoittautuessaan laskun maksamisen, vaikka ei osallistuisikaan.

Palautukset ja hyvitykset ovat mahdollisia vain asiaankuuluvaa lääkärintodistusta vastaan.

Kisa- ja valmennusryhmiä koskevat
Palautukset ja hyvitykset kaikissa kilpa- ja valmennusryhmissä ovat mahdollisia vain asiaankuuluvaa lääkärintodistusta tai muuta perusteellista selvitystä (paikkakunnalta muuttaminen tms.) vastaan. Mikäli haluaa syystä tai toisesta lopettaa ryhmässä, tämä on laskutuksellisesti mahdollista lukukausittain (syys/kevät). Kisa- ja valmennusryhmien osalta lopettamisesta täytyy itse ilmoittaa sekä valmentajalle että toimistolle toimisto@vantaankatutanssi.fi.

Poissaolot

Harrastajaa koskevat linjaukset
Tunneille osallistuminen edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Kukin osallistuja vastaa omasta terveydentilastaan ja sen tulkitsemisesta tehdessään päätöstä tunnille osallistumisesta (alle 18-vuotiaan kohdalla hänen huoltajansa). Ohjaajilla on kuitenkin oikeus rajoittaa terveydellisistä syistä tanssijan osallistumista tunnille. Näissä tapauksissa VKTY ei ole velvollinen korvaamaan tunteja osallistujalle.

Poissaolot ilman lääkärintodistusta
VKTY ei ole velvollinen hyvittämään asiakkaalle osallistumis-/tuntimaksuja, jotka ovat jääneet käyttämättä asiakkaasta itsestään johtuvista syistä, esim. sairastuminen, matka, koulukiireet ym. Poissaolon saa korvata toisella tanssitunnilla.

Lääkärintodistukset
Pitkäaikaisissa (yli neljä viikkoa) sairaustapauksissa tai loukkaantumisissa VKTY voi hyvittää lääkärintodistusta vastaan jo maksetut tanssitunnit. Alle neljän (4) viikon sairauspoissaoloja ei hyvitetä.

Mikäli sairaus kestää yli neljä (4) viikkoa, lasketaan tuo ensimmäiset 4 viikkoa karenssiajaksi, jolta ajalta hyvityksiä ei suoriteta. Hyvitykset koskevat tuon neljän (4) viikon ylittävää sairauspoissaoloa.
Kaikki hyvitykset käsitellään toiminnanjohtajan sekä puheenjohtajan/talousvastaavan toimesta.

VKTY:tä koskevat linjaukset

VKTY pyrkii varmistamaan poikkeustilanteissakin (kuten äkilliset sairastumiset) ohjaajaresurssin. VKTY voi kuitenkin ilman takaisinmaksuvelvoitetta perua tanssitunnin yhden kerran per ryhmä lukukaudessa, jos sijaista tai korvaavaa harjoittelutilaa ei ole pystytty järjestämään. Peruutuksista ilmoitamme sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Mikäli peruutuksia tulee kaksi tai useampi, on osallistujalla oikeus osallistua korvaavalle tunnille (1:1).

Ohjaajan pitkäaikainen poissaolo
Mikäli ohjaajalla on pidempi poissaolo, on VKTY:llä oikeus vaihtaa opettajaa/sijaista kesken kauden. Tällä vaihdoksella ei ole vaikutusta maksun suuruuteen.

Tunnin tai ryhmän peruuntuminen
Jotta tunti voidaan pitää, on jokaiselle tunnille määritelty minimiosallistujamäärä.

Mikäli tunti ei toteudu ja se lopetetaan VKTY:n toimesta, ei asiakkaalta peritä maksua. VKTY ei vastaa kuitenkaan kolmannen osapuolen huolimattomuudesta, virheestä tai tapahtumasta aiheutuvista peruuntumisista (kuten koulun tilojen varausjärjestelmän virheistä tai muista meistä riippumattomista syistä).

Mikäli tanssitunti joudutaan VKTY:n toimesta lopettamaan kesken kauden, peritään asiakkaalta maksu vain toteutuneista tunneista. Mikäli maksu on ulottunut ko. lopettamisajankohdan yli, hyvittää VKTY erotuksen asiakkaalle ensisijaisesti toisella tuntitarjonnalla tai erityistapauksissa rahallisena 1:1 hyvityksenä.

Pysyvä muutos lukujärjestykseen
Mikäli tunnin ajankohtaa tai paikkaa muutetaan VKTY:n toimesta, asiakkaalla on oikeus lopettaa tunnilla. Asiakkaalta peritään maksu vain muutosta edeltäneistä tanssitunneista.

Mikäli tunnin tanssilajia tai tuntikuvausta joudutaan vaihtamaan kesken kauden, asiakkaalla on oikeus lopettaa tanssitunnilla, jolloin asiakkaalta peritään maksu vain muutosta edeltäneistä tanssitunneista.