Turvallisemman tilan periaatteet

VKTY:n toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita

Turvallisempi tila on toimintatapa, jonka tarkoituksena on vastuuttaa osallistujat luomaan yhdenvertaista tilaa kaikille osallistujille. VKTY:n turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan sekä lähi- että etäkohtaamisissa. Periaatteet koskevat kaikkia, jotka osallistuvat VKTY:n toimintaan.

Turvallisempi tila kaikille

Turvallisemmissa tiloissa saa olla vapaasti oma itsensä loukkaamatta kuitenkaan muita omalla käytöksellään.
Myös muiden vapautta olla oma itsensä tulee kunnioittaa.

Kunnioitamme toisiamme ja itseämme.

 • Kunnioitamme kaikkia VKTY:n tunneille ja muuhun toimintaan osallistuvia ja annamme jokaisen olla oma itsensä.
 • Kunnioitamme kaikkien henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia rajoja. Puhuttelemme toisiamme asiallisesti.
 • Emme kommentoi kenenkään kehoa, liikettä, ulkonäköä, omaisuutta tai muuta asiattomasti.
 • Hyväksymme sen, että olemme kaikki keskeneräisiä ja voimme tehdä virheitä. Pyydämme anteeksi, jos teemme virheitä.

Pyrimme tiedostamaan ja välttämään oletuksia.

 • Emme oleta kenenkään sukupuolta, taustaa, seksuaalisuutta, toimintakykyä, varallisuutta tai muuta yksilöön liittyvää.
 • Emme yleistä omia kokemuksiamme muita koskeviksi emmekä määrittele kokemuksia kenenkään puolesta.

Annamme kaikille tilaa osallistua omalla tavallaan toimintaan.

 • Huolehdimme, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi toimintaan.
 • Jokainen saa osallistua toimintaan omien voimavarojensa, toimintakykynsä ja rajojensa mukaan.
 • Sovimme yhdessä toimintatavat, joita pyrimme kaikki noudattamaan.
 • Kysymyksiä saa esittää ja palautetta voi antaa.

Hyväksymme kaikenlaiset tunnetilat itsellämme ja toisilla.

 • Tanssitunneilla ja muussa toiminnassa annetaan tilaa kaikenlaisille tunteille.
 • Yritämme olla purkamatta tunteita muihin.

Huolehdimme siitä, että toimitilamme ovat mahdollisimman esteettömiä ja sukupuolineutraaleja.

 • VKTY pyrkii viestimään selkeästi tilojen esteettömyydestä ja sukupuolineutraalisuudesta.

Taltiointiin on kysyttävä lupa.

 • Kysymme aina luvan tiedon keräämiseen, kuvaamiseen ja muunlaiseen dokumentointiin.

Käytämme osallistavaa ja sensitiivistä kieltä.

 • Pyrimme saavutettavaan ja kunnioittavaan viestintään.
 • Emme käytä puheessa tai kirjallisessa viestinnässä syrjiviä termejä
 • Tavoitteenamme on kommunikoida kunnioittavasti ketään loukkaamatta.

VKTY:lla ei hyväksytä minkäänlaista syrjivää tai häiritsevää käytöstä.

 • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla.
 • Kiusaaminen ja ulkopuolelle jättäminen on kiellettyä.
 • Ei on ei. Lopeta tai muuta toimintaasi, kun toinen sitä pyytää.
 • Rohkaisemme pyytämään ongelmatilanteisiin apua tai tukea.
 • Pyrimme puuttumaan kaikenlaiseen häirintään ja kiusaamiseen.

Koetko uhkaa, ahdistelua, syrjintää tai muuta häiritsevää käytöstä?

Jos koet VKTY:lla uhkaa, ahdistelua, syrjintää tai koet häiritsevää käytöstä, otathan yhteyttä alla näkyviin henkilöihin. Voit myös aina keskustella opettajasi kanssa. VKTY:n aulassa on palautelaatikko, johon voi laittaa nimettömänä palautetta. Voit myös olla meihin yhteydessä somekanavien kautta.

Haluamme kehittyä ja kuulla, miten voimme parantaa toimintaamme.

Mikäli haluat kommentoida tai kysyä toimintatavoistamme, ole yhteydessä meihin.

Yhteydenotot

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla, kasvotusten tai somekanavien kautta.

Karoliina Rantala
VKTY:n talous- ja kehitysvastaava
karoliina.rantala@vantaankatutanssi.fi

Isabella Mansnérus
VKTY:n valmennusvastaava
isabella.mansnerus@vantaankatutanssi.fi