Call for action – VKTY:n vastaus

Julkaisupäivämäärä torstai 1.4.2021

Vantaan katutanssiyhdistys on vastaanottanut Call For Action -kirjeen joukolta luovan alan BIPOC-toimijoita ja heidän valkoisia liittolaisiaan (BIPOC = Black, Indigenous, and  People of Color). Kirjeellä on haastettu meidät osallistumaan kaikenlaisen rasismin purkamiseen ja integroimaan antirasistisen työn tiiviiksi osaksi kaikkea toimintaamme. Pidämme tätä erittäin tärkeänä, sillä yhdistyksemme toiminta keskittyy vahvasti katutanssilajeihin, jotka ovat mustan kulttuurin tansseja. 

VKTY on julkaissut 1.4.2021 vastauksensa Call For Action -kirjeeseen. Se on luettavissa kotisivuillamme: https://vantaankatutanssi.fi/vkty/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvo/call-for-action/

Tunnistamme, että keskustelua yhdenvertaisuudesta, moninaisuudesta ja antirasismista voisi ja tulisi käydä vielä syvällisemmin ja enemmän kuin tähän mennessä ja että keskustelua tulisi käydä osallistaen niin seuran hallintoa, työntekijöitä kuin jäseniä. Keskustelua on käyty seuran hallituksen kokouksissa sekä opettajasta riippuen tanssitunneilla. Tarkoituksenmukaista olisi saattaa keskustelu aktiiviseksi osaksi seuran toimintaa sekä luoda toimintaohjeita ja käytäntöjä kaikille toiminnan tasoille.

Reflektoimme toimintaamme tarkemmin julkaisussa. Haluamme korostaa, että VKTY:n työ yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi jatkuu aktiivisesti. Otamme mielellämme vastaan palautetta toiminnastamme ja kehitysideoita. Odotamme myös innolla, että saamme lukea muiden instituutioiden toimintatavoista liittyen antirasististen toimintatapojen kehittämiseen.