VKTY:n toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita

Julkaisupäivämäärä perjantai 26.3.2021

(scroll down for english version)

Turvallisempi tila on toimintatapa, jonka tarkoituksena on vastuuttaa osallistujat luomaan yhdenvertaista tilaa kaikille osallistujille. VKTY:n turvallisemman tilan periaatteita noudatetaan sekä lähi- että etäkohtaamisissa. Periaatteet koskevat kaikkia, jotka osallistuvat VKTY:n toimintaan.

Turvallisemmissa tiloissa saa olla vapaasti oma itsensä loukkaamatta kuitenkaan muita omalla käytöksellään. Myös muiden vapautta olla oma itsensä tulee kunnioittaa.

 • Kunnioitamme toisiamme ja itseämme.

-Kunnioitamme kaikkia VKTY:n tunneille ja muuhun toimintaan osallistuvia ja annamme jokaisen olla oma itsensä.

-Kunnioitamme kaikkien henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia rajoja.

-Puhuttelemme toisiamme asiallisesti. Emme kommentoi kenenkään kehoa, liikettä, ulkonäköä, omaisuutta tai muuta asiattomasti. 

-Hyväksymme sen, että olemme kaikki keskeneräisiä ja voimme tehdä virheitä. Pyydämme anteeksi, jos teemme virheitä.

 • Pyrimme tiedostamaan ja välttämään oletuksia.

-Emme oleta kenenkään sukupuolta, taustaa, seksuaalisuutta, toimintakykyä, varallisuutta tai muuta yksilöön liittyvää.

-Emme yleistä omia kokemuksiamme muita koskeviksi emmekä määrittele kokemuksia kenenkään puolesta.

 • Annamme kaikille tilaa osallistua omalla tavallaan toimintaan.

-Huolehdimme, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi toimintaan.

-Jokainen saa osallistua toimintaan omien voimavarojensa, toimintakykynsä ja rajojensa mukaan.

-Sovimme yhdessä toimintatavat, joita pyrimme kaikki noudattamaan. 

-Kysymyksiä saa esittää ja palautetta voi antaa.

 • Hyväksymme kaikenlaiset tunnetilat itsellämme ja toisilla.

-Tanssitunneilla ja muussa toiminnassa annetaan tilaa kaikenlaisille tunteille.

-Yritämme olla purkamatta tunteita muihin. 

 • Huolehdimme siitä, että toimitilamme ovat mahdollisimman esteettömiä ja sukupuolineutraaleja.

-VKTY pyrkii viestimään selkeästi tilojen esteettömyydestä ja sukupuolineutraalisuudesta.

 • Taltiointiin on kysyttävä lupa.

-Kysymme aina luvan tiedon keräämiseen, kuvaamiseen ja muunlaiseen dokumentointiin.

 • Käytämme osallistavaa ja sensitiivistä kieltä.

-Pyrimme saavutettavaan ja kunnioittavaan viestintään. 

 -Emme käytä puheessa tai kirjallisessa viestinnässä syrjiviä termejä

-Tavoitteenamme on kommunikoida kunnioittavasti ketään loukkaamatta.

 • VKTY:lla ei hyväksytä minkäänlaista syrjivää tai häiritsevää käytöstä.

-Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla.

-Kiusaaminen ja ulkopuolelle jättäminen on kiellettyä.

-Ei on ei. Lopeta tai muuta toimintaasi, kun toinen sitä pyytää.

-Rohkaisemme pyytämään ongelmatilanteisiin apua tai tukea.

-Pyrimme puuttumaan kaikenlaiseen häirintään ja kiusaamiseen.

Jos koet VKTY:lla uhkaa, ahdistelua, syrjintää tai koet häiritsevää käytöstä ota yhteys VKTY:n toiminnanjohtajaan tai hallituksen puheenjohtajaan. Voit myös aina keskustella opettajasi kanssa. VKTY:n aulassa on palautelaatikko, johon voi laittaa nimettömänä palautetta. Voit myös olla meihin yhteydessä somekanavien kautta.

Haluamme kehittyä ja kuulla, miten voimme parantaa toimintaamme. Mikäli haluat kommentoida tai kysyä toimintatavoistamme, ole yhteydessä meihin. Voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla, kasvotusten tai somekanavien kautta. 

VKTY:n toiminnanjohtaja Anni Puuperä: anni.puuperä@vantaankatutanssi.fi

VKTY:n hallituksen puheenjohtaja Lilli Huttula: toiminnanjohtaja@vantaankatutanssi.fi

VKTY adheres to the principles of safe space in its activity

Safe space is a way of acting that aims to urge participants to create an equal environment to all participants. VKTY’s principles of safe space are observed both in close and remote contacts. The principles apply to all who participate in VKTY’s activities.

In a safe space individual can freely be themselves, without, however, offending others with their actions. One must also respect the freedom of others to be themselves. 

 • We respect each other and ourselves

-We respect all those participating in VKTY’s classes and other activities and let everybody be themselves.

-We respect everyone’s mental, physical, and social boundaries.

-We address everyone appropriately. We do not comment on anyone’s body, movement, appearance, property, or other, inappropriately. 

-We accept that we are all incomplete and might make mistakes. We apologize if we make mistakes.

 • We aim at recognizing and avoiding suppositions.

-We do not assume anyone’s gender, background, sexuality, functional ability, wealth, or other matter concerning the individual.

-We do not generalise our own experiences as applying to other individuals, and do not define anyone’s experiences on their behalf.

 • We give everyone space to participate in the activities in their own way.

-We make sure that everyone is hear and able to participate in the activity. 

-Everyone can participate in accordance with their own resources, functional abilities, and limits. 

-We agree together on the ways of acting which we all aim to observe.

-One can ask questions and give feedback.

 • We accept all kinds of emotions in ourselves and each other.

-In dance classes and other activities all sorts of emotions are given space.

-We try not to take out our emotions on others.

 • We make sure that our premises are as accessible and gender neutral as possible. 

-VKTY pursues to inform clearly about the accessibility and gender neutrality of its premises. 

 • A permission must be asked for recording.

-We always ask for permission to collect information, film/photography, and other documentation.

 • We use inclusive and sensitive language.

-We strive for accessible and respective communication.

-We do not use derogatory terms in speech or written communication.

-Our goal is to communicate respectfully without offending anyone.

 • No kind of discriminatory or disruptive behaviour is accepted at VKTY.

-Do not disturb anyone verbally, by touching, or by staring.

-Bullying and excluding is prohibited.

-No means no. Stop or alter your action when someone asks you to.

-We encourage seeking help and support for problematic situations.

-We aim to intervene in all kind of harassment and bullying.

If you experience threats, harassment, discrimination, or disruptive behaviour at VKTY, contact VKTY’s executive director or the chairperson of the board. You can also always discuss with your teacher. There is a box for feedback in VKTY’s hall, where you can give feedback anonymously. You can also contact us through our social media sites. 

We want to develop and hear how we can improve our activities. If you want to comment or ask about our ways of acting, do contact us.

You can contact us by e-mail, face to face or by social media. 

VKTY executive director Anni Puuperä 

anni.puupera@vantaankatutanssi.fi 

 VKTY chairperson of the board Lilli Huttula

 toiminnanjohtaja@vantaankatutanssi.fi